Kundcase: Framtagning av ny marknadsplan

När vår kund kontaktade oss saknade de en övergripande marknadsplan och önskade hjälp med att ta fram en helt ny marknadsplan från grunden. Detta var ett önskemål från kundens styrelse som ville ha en konkret handlingsplan för hur de skulle skapa tillväxt. Fokus låg därför på att ta fram en praktiskt användbar marknadsplan som gav en övergripande helhetsbild över vilka marknadsinsatser som behöver utföras för att nå affärsmålen och en ökad tillväxt.

Vi hade en gemensam genomgång där kunden fick presentera verksamheten och vi ställde frågor för att få mer information. Vi fastställde hur nuläget ser ut, hur önskat läge skulle se ut och när de vill nå dit. Efter mötet genomförde vi vidare research och arbete innan vi presenterade ett första utkast på marknadsplanen.

Eftersom det är viktigt att kunden har förståelse för marknadsplanens innehåll och hur man ska använda den och förhålla sig till den gjorde vi därefter några enklare justeringar innan den slutgiltiga versionen av marknadsplanen fastställdes.

 

Låter det här intressant och behöver ditt företag hjälp med att ta fram en marknadsplan? Kontakta oss så berättar vi mer!