Kundcase: Framtagning av innehållsplan till sociala medier

När vår kund kontaktade oss ville de bli bättre på att ta fram relevant innehåll till företagets sociala medier. De hade inte riktigt koll på vilken typ av innehåll de skulle ta fram eller varför och ville få ett helhetsgrepp kring hur de ska tänka när de planerar sitt innehåll till företagets sociala medier.

Under en utbildning jobbade vi därför med att ta fram en innehållsplan där vi bland annat fastställde vad företaget skulle få ut av närvaron i sociala medier och definierade vilken typ av målgrupp de vill nå ut till och var man bäst når dem. Det visade sig att deras målgrupper bäst nås via Facebook, Instagram och LinkedIn och därför var det här vi fokuserade.

Därefter kunde vi börja fokusera på själva innehållet och fastställa olika målgrupper för respektive kanal och fastställa olika personas eller ”den typiska kunden” och vad som kännetecknar denne inom respektive målgrupp.

Vi påbörjade även arbetet med att ta fram en innehållsbank där vi fastställde olika teman och ämnen som dels är relevant för företaget att skapa innehåll kring och som dessutom intresserar och engagerar deras målgrupper.

Slutligen gick vi igenom olika användbara digitala verktyg som kunden kan använda sig av när de ska planera och schemalägga sitt innehåll till sociala medier. Vi gick igenom planeringsverktyg som ger möjlighet att få en tydlig överblick över vilket innehåll som ska publiceras och där man bl.a. kan kategorisera inläggen så att man ser fördelningen mellan olika teman och ämnen. Vi gick även igenom olika verktyg där man kan förbereda och schemalägga innehåll som publiceras på en specifik tid och därmed både underlättar och effektiviserar arbetet.

 

Låter det här intressant och behöver ditt företag hjälp med att ta fram en innehållsplan till era sociala medier? Kontakta oss så berättar vi mer!