Employer Branding i sociala medier för attraktiva arbetsgivare

Många företag har svårt att attrahera, rekrytera och behålla rätt sorts kompetens och nyckelpersoner vilket kan vara förödande för verksamhetens utveckling. Genom att jobba med employer branding i sociala medier kan man stärka arbetsgivarvarumärket och den interna företagskulturen och på så sätt locka nya talanger som redan från början är väl införstådda i företagets värderingar och kultur. Här kan du läsa mer om employer branding och få tips kring hur du kommunicera arbetet via sociala medier.

Varför är employer branding viktigt?

Att jobba med employer branding och att stärka arbetsgivarvarumärket är avgörande för företags framtida möjligheter att utvecklas, växa och vara konkurrenskraftiga. Flera företag och branscher lider redan idag av kompetensbrist vilket leder till att de hämmas i sin utveckling och potential.

Att attrahera, rekrytera eller behålla talanger är därmed avgörande för att kunna nå företagets uppsatta vision och mål!

Employer brand & employer branding <3

Alla arbetsgivare har ett employer brand vare sig de vill eller inte och det handlar om hur ett företag eller en organisation uppfattas som arbetsgivare. Employer branding, eller arbetsgivarvarumärke som vi säger på svenska, är därmed allt det som påverkar varumärket som arbetsgivare.

När man jobbar med att stärka arbetsgivarvarumärket ligger fokus på arbetsgivarperspektivet och att man aktivt ska påverka uppfattningen av företaget som arbetsgivare, både internt och externt.

Internt utgår man från att ha så många nöjda medarbetare som möjligt och stärka den interna företagskulturen för att ryktet ska speglas utåt och locka nya externa talanger till att få kännedom om och söka sig till företaget.

För att arbetsgivarvarumärket ska vara trovärdigt behöver den interna och externa uppfattningen om företaget vara i balans. Här är några frågor som personer inom exempelvis ledningen eller HR kan ställa sig för att stämma av hur man ligger till:

Frågor att ställa internt kring employer branding:
  • Hur är det att vara anställd hos er?
  • Hur ser företagsklimatet ut?
  • Hur är arbetsklimatet och arbetsmiljön för de anställda?
  • Vilka är för- och nackdelarna med att vara anställd hos er?
Frågor att ställa externt kring employer branding:
  • Vilken bild har personer utanför företaget av er?
  • Vilka rykten finns det kring er som arbetsgivare och arbetsplats?
  • Vad förknippar man ert företag med?

Employer branding i sociala medier

Sociala medier är perfekt som format och kanal för att visa upp arbetet med employer branding och hur man som företag eller organisation jobbar med att få medarbetarna att trivas.

Innehållet måste självklart spegla verkligheten men här kan man vara både personlig, visa konkreta exempel från vardagen och visa upp vilka som jobbar hos er idag. Låt gärna medarbetarna vara delaktiga i arbetet eftersom detta gör att de känner sig med involverade och blir mer engagerade!


Vill du ha hjälp med vilken typ av innehåll ditt företag ska fokusera på att ta fram för att stärka ert employer brand och hur ni ska tänka kring utformning av en strategi? Vi erbjuder både rådgivning, konsultation, utbildning och workshops och hjälper gärna er att komma igång. Kontakta oss så berättar vi mer!

Vill du ha ytterligare tips inom marknadsföring? Registrera dig för vårt nyhetsbrev där vi bjuder på marknadsföringstips och aktuell information och erbjudanden från oss! Vi informerar även om när vi har lagt upp nya tips här på hemsidan.