Kom-igång-guide: Nå fler genom annonsering i sociala medier

Vill du öka försäljningen, nå ut till fler potentiella kunder, öka företagets varumärkeskännedom eller öka inflödet av trafik till hemsidan? Då kan det vara dags att komma igång med annonsering i sociala medier!

Känns det som att du har gjort din läxa kring vilken typ av innehåll ditt företags målgrupp vill ta del av i sociala medier men att du ändå inte riktigt får den respons du eftersträvar i form av organisk spridning och antal interaktioner?

Då kan du trösta dig med att det går att både motverka och i viss mån förebygga detta genom att sponsra inlägg och jobba med annonsering via företagets sociala medier!

Vad beror den minskade organiska räckvidden på?

Som företagare kommer man alltid behöva anpassa sig och sitt innehåll efter de olika kanalernas algoritmer eftersom det är dessa som avgör vilka inlägg som rankas som bra och därmed får bättre spridning och vilka som rankas som mindre bra och därmed får sämre spridning.

Under 2018 valde exempelvis Facebook att minska den organiska räckvidden för innehåll från just företag till förmån för att visa mer innehåll från släkt och vänner. Detta har många företag märkt av i form av att den organiska spridningen har sjunkit drastiskt och det kan kännas som ett hopplöst fall att lyckas nå ut till sina önskade målgrupper.

I kombination med en mer svårflirtad publik som i allt mindre utsträckning gillar/delar/kommenterar inlägg kan det vara en god idé att då och då gå in och boosta inläggen och därmed rankingen genom att annonsera i sociala medier!

Varför ska företag annonsera i sociala medier?

 • Annonseringen är kostnadseffektiv och du kan enkelt välja och i realtid redigera hur mycket du vill lägga i budget – både totalt eller per dag.
 • Du har stor möjlighet att specificera målsättning och anpassa annonsens utformning och innehåll.
 • Du har stor möjlighet till en väldigt precis målgruppsanpassning och val av din målgrupps demografi i form av parametrar som ålder, kön, geografiskt område, intressen och beteenden.
 • Målgruppsanpassningen gör att det blir enklare att anpassa annonsens budskap och innehåll efter varje enskild målgrupp och efter varje enskilt steg i kundresan. En win-win för både ditt företag som endast spenderar pengar på relevanta potentiella kunder och för mottagaren som får mer relevanta annonser som de faktiskt kan ha nytta av!
 • Via digital annonsering är det betydligt enklare att se och mäta resultat än exempelvis en tidningsannons. Här får du tillgång till olika mätetal som svart på vitt visar om annonsen fungerar eller inte och på så sätt blir enklare att räkna hem pengarna du investerat.
 • Du kan skapa remarketing-/retargeting-annonser och därmed få tillbaka kunder som inte har slutfört ett köp eller påminna dem om ditt företag och dina tjänster.

I vilka sociala medier ska företag annonsera?

Vid val av kanal bör du alltid utgå från vem kunden är och vilka kanaler de använder eftersom det är i dessa kanaler det är mest relevant för er att synas! Du bör även fundera kring vilket budskap och innehåll som ska kommuniceras eftersom en målgrupp kan finnas i flera kanaler men innehållet bör anpassas och kan passa bättre i vissa kanaler. Exempelvis kan rekryteringsannonser och annonser kring employer branding passa bra via LinkedIn eftersom det är ett professionellt affärsnätverk där man förväntas söka jobb medan en annons om en ny produkt snarare kan lämpa sig bättre i form av en annons via Facebook eller Instagram.

Du får även räkna med att målgruppsanpassningen och dess parametrar skiljer sig mellan de olika kanalerna vilket kan ha en avgörande roll för var du väljer att annonsera. Exempelvis är LinkedIn bättre på urval kring olika yrkeskategorier medans Facebook har fler möjligheter att skapa urval utifrån olika persondata.

Exempel på sociala medier att annonsera i

 • Facebook Ads och Facebook Business Manager – Facebook
 • Instagram Ads Manager – Instagram
 • LinkedIn Campaign Manager – LinkedIn
 • Snap Business – Snapchat
 • Pinterest Business – Pinterest

Tänk till innan och utforma en strategi för annonseringen i sociala medier

Här har vi sammanfattat några punkter att tänka till kring innan du sätter igång och som bör finnas med i din annonsstrategi:

 1. Vad är syftet med annonseringen? Går det att tillgodose syftet via den tilltänkta kanalen?
 2. Vilka mål (som gärna ska vara mätbara) vill du uppnå? Koppla detta till målsättningen vid utformningen av den enskilda kampanjen.
 3. Vilka målgrupper vill du nå och var finns dem? Svarat här blir den sociala medier-kanal ni ska satsa på i första hand.
 4. Vilken budget har du avsatt för annonseringen? Du kan räkna per dag/vecka/månad eller utgå från vad varje enskild annons får kosta men ha då i åtanke att det bör variera beroende på annonsens syfte.
 5. Vilket innehåll i from av copy, bilder och budskap behöver tas fram? Kan du producera detta själv eller behöver du ta in hjälp?
 6. Hur vet du om annonseringen fungerar? Du bör då och då stämma av att annonsen får de resultat som du förväntar dig och att du inte spenderar för mycket på en lågpresterande annons.
 7. Efter avslutad annons bör du analysera vad som var bra och vad som kan förbättras till nästa gång du annonserar. På så sätt lär du dig med tiden och uppnår ständig förbättring!

Vill du ha hjälp med att komma igång med annonsering i sociala medier eller känns det som att det är för svårt och tidskrävande? Vi erbjuder både rådgivning, konsultation, utbildning och workshops och hjälper gärna er att komma igång. Kontakta oss så berättar vi mer!

Vill du ha ytterligare tips inom marknadsföring? Registrera dig för vårt nyhetsbrev där vi bjuder på marknadsföringstips och aktuell information och erbjudanden från oss! Vi informerar även om när vi har lagt upp nya tips här på hemsidan.