Kostnadsfria metoder för att marknadsföra ett företag med begränsad budget.

Inser du vikten av att satsa på marknadsföring av ditt företags produkter eller tjänster men har i dagsläget en begränsad budget att genomföra olika marknadsinsatser? Här har vi samlat några exempel på och tips kring kostnadsfria metoder att nå ut på!

Sociala medier

Att jobba med att stärka företagets närvaro i sociala medier är gratis i form av att det inte kostar något att starta upp ett företagskonto. Det som indirekt kostar något är istället tiden du lägger ned på arbetet. Med det sagt får du helt enkelt se till att jobba effektivt under den tiden du lägger ned och fokusera på att skapa affärsdrivande innehåll som omvandlar potentiella kunder till faktiska kunder.

Vid val av sociala medier att närvara i ska du alltid utgå från var din målgrupp befinner sig och välja kanal därefter. Eftersom arbetet med att ta fram affärsdrivande och engagerande innehåll kan vara tidskrävande bör du endast fokusera på ett fåtal kanaler. En god idé kan dock vara att starta konton i samtliga kanaler och hänvisa besökaren vidare till hemsidan (och eventuellt även skriva att ni inte är aktiva i den specifika kanalen).

Nyhetsbrev

Det finns flera varianter på leverantörer av nyhetsbrev som är helt kostnadsfria att använda och registrera ett konto hos. Ofta begränsas de kostnadsfria kontona endast till att du kan ha ett visst antal mottagare i dina e-postlistor eller att du kan göra ett visst antal utskick per månad men eftersom det kan ta en viss tid att bygga upp sin maillista bör detta inte vara ett problem.

Innehållsmarknadsföring / content marketing

Att jobba med innehållsmarknadsföring är ofta en långsiktig investering för företagets marknadsföring och synlighet. Genom att skapa innehåll som är affärsdrivande och relevant kan man attrahera rätt sorts målgrupper som i ett senare skede kan bli kunder.

Innehållsmarknadsföring är även en bra metod ur ett SEO-perspektiv (sömotoroptimering) eftersom Google rankar din hemsida baserat på dess innehåll. På sikt kan detta alltså förbättra företagets ranking via exempelvis Google när potentiella kunder söker på ord eller fraser som är kopplade till er verksamhet och som ni har skapat innehåll kring.

Samarbeten

Samarbeten kan handla om att hitta andra företag som jobbar mot samma eller liknande målgrupper som du gör och se om ni kan hitta synergier i era erbjudanden och därigenom paketera och marknadsföra era tjänster tillsammans.

En annan variant på samarbeten är att ni helt enkelt promotar varandras tjänster via era respektive kanaler så att din samarbetspartners kunder får veta mer om dina tjänster och vice versa. På så sätt utnyttjar ni redan befintliga kanaler men når ut till nya potentiella kunder. Var dock alltid noga med att fastställa vad samarbetet ska innebära sinsemellan och

Vill du ha ytterligare tips inom marknadsföring? Registrera dig för vårt nyhetsbrev där vi bjuder på marknadsföringstips och aktuell information och erbjudanden från oss! Vi informerar även om när vi har lagt upp nya tips här på hemsidan.